Примарно

Achievements

  • Bronze medal on World university games Shenzen 2011,Europion Championship 2012,2008
Следи 3
Го следат 6

Слики

Корисникот нема објавено слики.

Настани

Корисникот не присустувал на ниту еден настан до сега.

Статии

Корисникот нема објавено ниту една статија до сега.