Инфо

Фанатик за авантури, изгубен по планините, оставен во дивината на преживување. Истотака и возач на бајк на далечини, а и летнат високо до небото со параглајдери. Опседнат од брзини, спуст со бајк од планини, или спуст со скии по ски патеки!

Примарно

Дополнително

Hobbies

  • Paragliding, Cycling, Skiing

Clubs

  • AcroMacedonia, Makedon