Инфо

Дипломиран физиотерапевт, специјалист по рехабилитација во ортопедија, хирургија и травматологија. Најинспиративен асистент во Универзитет Св. Климент Охридски - Битола. Пофалница за учество и активизам во работата на УКЛО ФМ. Учесник на Најдобри битолчани - 2016.

Примарно

Certificates

 • Новини во физикалната терапија и рехабилитација

Organizations

 • Генерален секретар на Македонско физиотерапевтско здружение

Awards

 • Пофалница за најдобро дипломиран студент во Високата медицинска школа во Битола
 • Пофалница за активно учество и активизам во работата на радио УКЛО ФМ

Achievements

 • Најинспиративен асистент во ‚‚Универзитет Св. Климент Охридски‚‚ Битола

Written Materials

 • Д. Арсовски: Ортопедија со травматологија, Битола, 2016 година
 • Д. Арсовски: Рехабилитација во психијатрија и ментална хигиена, Битола, 2017 година
 • Д. Арсовски: Спортска медицина, Битола, 2016 година
 • Д. Арсовски, В. П. Стојчевска: Геријатрија со нега, Битола, 2016 година
 • Проценка на геријатриска скала за депресија кај лицата со Алцхајмерова деменција
 • Проценка на мотивација за рехабилитација кај лица со фрактура на врат на фемур

Work Experience

 • Асистент во Високата медицинска школа во Битола

Education

 • Специјализација за рехабилитација во ортопедија, хирургија и травматологија