Наслов

Различните оброци на различните зимски олимпијци

Калориските варијации во чиниите на зимските олимпијци од уметничките лизгачи до Лоло Џоунс.

15 Февруари 2014

За авторот