Наслов

Маѓепсаниот круг во медицината

Смешно тажен приказ на целата историја на медицината и на фармацевската индустрија.

Професорот Д-р. Карл Нејтан на своите студенти им одржал добро предавање. Од една страна поуката е дека претераното консумирање на антибиотици може да има катастрофални последици. Од друга страна е прикажана моќта на природата и човековиот неуспех кога се обидува да замеша прсти во секоја манџа.

12 Декември 2013

За авторот