Наслов

Звуците на мразот под сличугите

Како звучи лизгање на „црн” мраз дебел, или подобро кажано тенок само 45 милиметри. Снимено на езерото Кварнсјон во близина на Стокхолм. 

27 Февруари 2018

За авторот