Наслов

За кого? - За Гого!

Strength to the top (#ЗаГого)

Македонски Телеком 070 143 191
За корисниците на ОНЕ: 075 143 650
За корисниците на ВИП: 077 143 193.
(со секој повик донирате 100ден +18% ддв)
Kомерцијална банка А.Д. Битола: 300067021014554
НЛБ тутунска банка: 210-5016692926-43
Девизна сметка:
Gorazd Nikoloski
Kliment Ohridski 3b Bitola
Acc No: 0230705560582
IBAN: MK07300307055605809
SWIFT: KOBSMK2XBTB
Komercijalna Banka AD Skopje,
str. Orce Nikolov No.3, 1000 Skopje,
Macedonia

14 Декември 2015

За авторот