Првата македонска женска хималајска експедиција / Ана Грбиќ, Маја Бошкоска, Александра Герасимова

Наслов

Видео од искачувањето на Мера Пик
31 Декември 2016

За авторот