Наслов

На Шара нема снег

Сликано денес, 30.11.2016, на утринско отварање на сезона. Локација - Брезовица. 

30 Ноември 2016

За авторот