Наслов

Турски фудбал на ѕид со спреј

Најважните моменти од турскиот фудбал прикажани од 5 графити уметници и склопени во едно двеминутно клипче.

06 Јули 2013

За авторот