Наслов

Три, за позор, четири, лет

Пред неколку дена на токискиот интернационален аеродром Нарита се отвори третиот терминал кој во секој негов дел е послан со „атлетски” патеки. Не дека некој ќе се трка, ами како добра реклама за олимписките кои се закажани за летото 2020 година. 

24 Април 2015

За авторот