Наслов

Скијање со елени

Не постои подобар момент од оној кога ќе се пронајдеш како директен учесник во фантастичниот мозаик наречен природа - а притоа ќе си заминеш без да промениш ниту трошка дел од неа...

22 Јануари 2016

За авторот