СОНЦЕ, СНЕГ, ШАПКА, СКИЈАЊЕ.. УЖИВАНЦИЈА ВО ДВИЖЕЊЕ!

Наслов

Скијање на Шапка во април

"POV" видео од Коста Ивановски на северната страна на Шапка (позади Церипашина). Одличен ден, зимата доаѓа.. :)

13 Ноември 2014

За авторот