Наслов

Се одржа Државното првенство во спортско качување-дисциплина во Водство

На вештачката карпа во Скопје, поточно во Спортско Качувачкиот стадион Карпош- Скопје, се одржа Државното првенство во спортско качување-дисциплина во Водство.

Учесници имаше од СКК Екстрем Скопје, СКК Вертикал Битола, КК Астибо Штип, СКК Но Лимитс Струмица и СКК Златоврв Прилеп.

Резултатите се следни:
ЦИЦИБАНИ
1. Стефанија Перкановска - СКК Златоврв Прилеп
2. Михаела Санева - КК Астибо Штип
3. Марија Кулеска - КК Астибо Штип

ЖЕНСКИ
1. Мирјана Стојанова - КК Астибо Штип
2. Маја Петровска - СКК Екстрем Скопје
3. Билјана Серафимовска – СКК Но Лимитс Струмица
МАШКИ
1. Виктор Трповски – СКК Екстрем Скопје
2. Марио Минчевски – СКК Вертикал Скопје
3. Ивица Јовановски – СКК Екстрем Скопје

  

  

    

  

  

Извор 

26 Јуни 2014

За авторот