Дизајн

Наслов

Сајлоседиште

За сите што го паркирале велосипедот во сомнителна уличка, па возеле без седиште накај дома...

А исто и за оние кои се шетаат со седиштето во рака додека велосипедот ги чека на паркинг. Можности за обезбедување на двотркалните љубимци има многу, но само дел од нив се насочени кон интеграција на велосипедот и бравата. Ова удобно седиште по потреба се претвора во сајла за заклучување. 

Тимот на Seatylock сè уште собира донации на Kickstarter , но изгледа ќе има успешен крај и овој патент ќе се појави на пазарот. Предвидени се трекинг и комфорт облик, едниот за спортски, вториот за градски велосипедизам.

04 Ноември 2014

За авторот