Загревање за Скопски маратон 2013

Наслов

Пато, масовно е на цел маратон..

Минијатурно прикажување дека за време на еден маратон, каде и да се одржува, пато, масовно припаѓа на оние кои се пријавиле да трчаат. 

26 Април 2013

За авторот