Наслов

Норвешка реклама за овошен јогурт

Да Винчи еднаш рекол - „Едноставноста е најголемата софистицираност“

14 Ноември 2014

За авторот