Наслов

Мон Блан - „Италиjанската работа преку француската конекција” во изведба на Македонци

Иако веќе одамна сме вратени дома, сигурен сум дека секој од нас живописно се навраќа на неколкуте фантастични јулски денови кои ги поминавме околу и на самите Алпи, поточно на масивот Мон Блан. Денес е 13.07, а пред точно 7 дена ова време бевме некаде на симнување према Шамони, како крај на денот што не се заборава...

13 Јули 2016

За авторот