Наслов

Младост - глупост

Кој ќе каже поинаку, тоа е негово лично мислење!

22 Мај 2015

За авторот