Наслов

Медиумска активност 2016-2017

Дел од мојата медиумска активност со дадени изјави, интервјуа за Азербеџански медиуми и гостување во неколку Mакедонски телевизии. 

05 Јули 2017

За авторот