Наслов

Како мотив за скопски маратон!

Се чувствуваш посилно кога ќе го споделиш успехот и се чувствуваш полесно кога ќе ја споделиш болката. Нека ова видео роди во вас мотив за да истрчате маратон.  Почнете со тренинг, никогаш не е касно 

12 Февруари 2013

За авторот