Наслов

А каде се откачените девојки?

Додека момците стандард наоѓаат глупави изговори за нивната мрза, кригла пиво и бесцелност, девојките се надвор на своите локации. „Кејк” никогаш не звучеле волку прецизно... 

13 Јуни 2017

За авторот