Наслов

Фитнес со лопата

За да не ви се криви единствено јавните служби кои „никогаш” не го чистат снегот, може и вие да фатите некоја лопата!

28 Февруари 2018

За авторот