Наслов

Ела баба да ви даде еден мотивационен шамар (фото)

Сликано некаде во Руската империја.

22 Мај 2013

За авторот