Наслов

Батали ски патеките

Кога го имаш небото пред себе. Да си параглајдерист во зима уствари е многу јако!

Она што се прашуваме е следното: Дали типциве имаат адреналински рецептори и дали некој го практикува ова во Македонија?

07 Декември 2012

За авторот