Наслов

Into the Balkans

Кратко видео што супер ги претставува нашите краишта. Објекивно и искрено ги пренесува позитивните авантуристички доживувања на патниците.

17 Ноември 2014

За авторот