Наслов

Аутизам, стрес и медитација

Повеќе истакнати експерти разработуваат истражувања, клиничката апликација и користа од Трансценденталната медитација со цел да се намалат пореметувањата поврзани со стресот, подобрување на фунцијата на мозокот и подобрување на квалитетот на живот кај аутистичните деца.   

17 Ноември 2014

За авторот