Наслов

Адам Ондра - „Тишина”

На 3 септември 2017 година еден од најдобрите качувачи во светски рамки - Чехот Адам Ондра успева да ја качи насоката Silence (Тишина) во норвешката пештера Ханшелерн. Подоцна насоката е означена со нова тежина од 9c што ја прави и најтешката спортско-качувачка оцена во светот. 

27 Февруари 2018

За авторот