Околу Безбог, Полежаните, Каменица и Џенгал, со спиење на Темно и посета на милионите попатни магични езера... 

Фотографија - Игор Јовановски