Illume претставува интернационален натпревар во спортска фотографија кој е посветен на акционите и авантуристичките спортови. Потрагата по најдобра спортска фотографија од овој калибар се одржува и оваа година, трет пат вкупно по 2007 и 2010. Огромен број на фотографи и нивни дела се влезени во тесна битка чии исход ќе се дознае на крајов од август 2013. 

Ние одбравме нешто, тука е целата галерија од 250 фотографии.