Пишува и фотографира - Димитрије Остоиќ 

Целата приказна ќе ја најдете на http://riders.me