Во Лагадин, Охрид на 13-14 јули во организација на нуркачки клуб Акватек се спроведе почетна обука за нуркачи според стандардите на PADI 

Фото Акватек