Министерството за животна средина на САД има Инстаграм профил кој што царевите редовно го полнат со фотки од нивното национално природно богатство, од национални паркови, флора, фауна итн. Десетка за потегот, а еве еден избор за најдобрите фотки од 2014.