Организатор: Атлетска федерација на Македонија

Место на одржување: Скопје (Национална арена Филип 2)

Фото: Иван Пешовски