Наслов

Krali Marko Boulder Festival
Локација: 
Прилеп
Држава: 
Македонија
Датум: 
Петок, 3 Април, 2015 - 17:00

Контакт

Име и презиме: 
MSKF

ПРОГРАМА ЗА КРАЛИ МАРКО БОЛДЕР ФЕСТИВАЛОТ 2015 ВО ПРИЛЕП

ПЕТОК 03.Април 2015г
16.00ч – 17.00ч
• пријавување на учесниците во џез клуб Тејк фајв
17.30ч
• организирано одење во официјалниот камп и сместување на учесниците во околината на манастирот Успение на пресвета Богородица – Трескавец.
(до кампот се оди по асвалтниот пат со автомобили)
20.00ч
• проекција на видео записи со тематика : болдеринг , спортско качување итн.

САБОТА 04 Април 2015г
08.00ч – 09.30ч
• пријавување на учесници
10.00ч – 17.00ч
• искачување и промоција на новиот сектор ЦРКВИШТЕ кој се наоѓа на 15 минути јужно од манастирот Трескавец , одејќи по планинарска патека
17.00ч – 17.30ч
• враќање во базата
20.00ч
• прогласување на најдобрите качувачи
21.00ч
• ROCK PARTY во кампот

НЕДЕЛА 05 Април 2015г
• качување по слободен избор
• затворање на фестивалот


 

PROGRAM FOR KRALI MARCO BOULDERING FESTIVAL 2015 IN PRILEP

Friday 03.April 2015
16.00 - 17.00h
• registration of participants in jazz club „Take Five"
17.30h
• organized tour to the official camp and accommodation of the participants near the monastery - Treskavets.
(You can reach the camp by car and there is an asphalted road)
20.00h
• projection of videos with topics: boldering, sports climbing etc.

Saturday, April 4 2015
08.00 - 09.30h
• registration of participants
10.00 - 17.00h
• climbing and promoting new sector Crkvishte located 15 minutes south of the monastery Treskavets, taking the hiking trail
17.00 - 17.30h
• return to the base
20.00
• Announcement of the best climbers
21.00h
• ROCK PARTY in the camp

Sunday, April 5th 2015
• free climbing
• Closing the festival

 

За овој настан сеуште нема пријавено гости.

Мапа

П В С Ч П С Н
 
 
1
 
2
 
3
 
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
 
 
14
 
15
 
16
 
 
 
 
20
 
21
 
 
23
 
 
 
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

На Facebook