Наслов

International Outdoor festival Demir Kapija 2018
Локација: 
Демир Капија
Држава: 
Македонија
Датум: 
Петок, 18 Мај, 2018 - 08:00

Контакт

Име и презиме: 
Sport Club Klisura

Спортскиот клуб "Клисура" од Демир Капија во соработка со општина Демир Капија гордо ви го најавува петтото продолжение на интернационалниот фестивал за спортови во природа International OUTDOOR festival 2018
Оддржувањето на сите спортско-рекреативни и други активности во склоп на фестивалот ќе се случуваат во прекрасната и раскошна природа на територијата на општина Демир Капија.
Целта на овој голем настан е преку рекреативното спортување во природа и дружење, и ширењето на позитивните вибрации да се постигне зајакнување на вредностите помеѓу младите, толеранција, почит на различности, еколошка свесност, здрав начин на живеење, креативен активизам итн.
По овој повод ги покануваме за соработка и учество сите спортски федерации и клубови на планинари ,велосипедисти, алпинисти, кајакари, параглајдеристи, извидници, спелеолози и сите љубители и почитувачи на природата и доброто незаборавно дружење. повеќе информации и детална програма за настанот ќе биде објавена наскоро ....

The sport club "Klisura" from Demir Kapija in cooperation with the Demir Kapija municipality proudly announces the fifth continuation of the international outdoor sports festival International OUTDOOR festival 2018.
The Hapening of all sports-recreational and other activities within the festival will occur in the beautiful and luxurious nature of the territory of the municipality of Demir Kapija.
The goal of this great event is through recreational sports in nature and friendship, and the spread of positive vibrations to achieve the values of youth, tolerance, respect for differences, environmental awareness, healthy lifestyles, creative activism, etc.
On this occasion, we invite all sports federations and clubs of mountaineers, cyclists, mountaineers, kayakers, paragliders, scouts, speleologists and all lovers and admirers of nature to cooperate and participate. Мore information and a detailed program for the event will be published soon...

За овој настан сеуште нема пријавено гости.