Наслов

Tour de Galicica 2018
Локација: 
Преспа
Држава: 
Македонија
Датум: 
Сабота, 25 Август, 2018 - 09:00

Контакт

Име и презиме: 
Преспа Бајк – Ресен

Outdoor настанот „Тур де Галичица"ќе се одржи по петти пат oд 25ти до 26ти август 2018 година. Ни претставува особена чест и задоволство да ве поканиме и оваа година да бидете наши гости.

Организатор на гореспоменатиот настан е Велосипедско - Планинарскиот клуб „Преспа Бајк – Ресен".Останува старата добра велосипедска рекреативна тура низ падините на Националниот Парк Галичица која ќе биде на 26 август во Недела. Оваа година планинарската тура ќе биде на Лако Сигној со надморска висина од 1973м и со можеби најдобриот поглед на двете езера и таа исто така ќе биде во недела на 26 август со почеток во 9 и 15 ч. Исто како и претходните години, Ви нудиме можност за кампување збогатено со забава, на отворено во Отешево т.е "Lakeview".

Велосипедската тура е долга 68 km. Почетокот и крајот се на плоштадот во Ресен. Стартот е во 9h во Недела. Линк од целата тура https://www.bikemap.net/en/r/4399131/ а слики од истата има поставено на ѕидот. Стартниот пакет ќе биде 300 денари и ќе се наплаќа на лице место.

Збирно место за планинарската тура ќе биде плоштадот во Ресен во недела на 26 август со почеток во 9 часот и се тргнува со организаран превоз од Ресен до Галичица. Вкупна должина на планинарската тура изнеува 7 км. Линк од планинарската тура: https://www.bikemap.net/en/r/4429372/ .Се молат сите заинтересирани за планинарење да се пријават најдоцна до 14ти јуни за на време да се обезбеди превоз. Стартниот пакет за планинарската тура ќе изнесува 400 денари. Наплатата е на лице место.

Линкот за пријавување е тука: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpkbigTpt8SXUumqLOrfWOVZrzP7UW...

Сите учесници настапуваат на сопствен ризик.
Со самото стартување,учесниците се согласуваат дека организаторот не одговара за постапките на учесниците кон самите себе,ниту кон другите учесници.
Забрането учество на малолетни лица, освен во присуство на родител или старател.

Опрема: за учество неопходно е носење на заштитна кацига и технички исправен планински велосипед, односно соодветни чевли и облека за планинарење.

Организаторот го задржува правото за правење на евентуални измени кои ќе бидат неопходни, а за кои ќе бидете навремено известени.

Телефон за контакт: Кристијан 078/254-443, Дејан 075/282-207

----

The Outdoor event "Tour de Galicica" will take place from the 25th to the 26th of august 2018 for the fifth time,. We are really pleased and honored to invite you to be our guests this year too.

The organizer of the above mentioned event is the Cycling-mountaineering club "Prespa Bike- Resen". The good old recreational cycling tour through the slopes of the National Park Galicica is part of the program. The mountaineering tour this year will be to Lako Signoj ( 1973 mamsl) which is probably the place with the best view towards both lakes. Same as the previous years, we offer you the possibility to camp in our camp full of fun activities, in Otesevo, "Lake View".

The cycling tour is 68km long. The start and the finish are at the square in Resen. The start is at 9 o'clock. Here is the link of the whole tour https://www.bikemap.net/en/r/4399131/, and you can see photos of the tour on the wall of the fb event. The starting kit will cost 300 denars and it can be paid then and there.

The gathering place for the mountaineering tour will be the city square. We will have organized transport to Galicica at 9 o'clock. The whole length of the hiking tour is 7km. Here is a link of the hiking tour https://www.bikemap.net/en/r/4429372/ . All the people that are interested in the hiking tour should apply until 14th June the latest because the transportation to Galicica needs to be organized. The starting kit for the hiking tour is 400 denars. The paying is then and there

You can register here:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpkbigTpt8SXUumqLOrfWOVZrzP7UW...

All the participants take part at their own risk.
With the start, the participants agree that the organizer does not take responsibility for the participants' actions towards themselves and toward the other participants.
Underage children are not allowed to participate, except with a parent or a person with a custody.

Equipment: to participate, you need to wear a cycling helmet and technically good mountain bike, and appropriate shoes and hiking clothes for the hiking tour.
The organizer keeps the right to make some necessary changes, for which you will be timely informed.

Contact phone numbers: Kristijan 078/254-443, Dejan 075/282-207

За овој настан сеуште нема пријавено гости.

Мапа

П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
9
 
10
 
 
 
 
 
15
 
16
 
17
 
 
 
 
 
22
 
23
 
24
 
25
 
 
 
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

На Facebook