Наслов

Македонознание 3: Археолошки наоѓалишта во Македонија
Локација: 
Педала Њуделхиска 4, 1000 Skopje
Држава: 
Македонија
Датум: 
Среда, 5 Декември, 2018 - 18:00

Контакт

Име и презиме: 
Педала

Запонавање со природните и културно-историските одлики, знаменитости и реткости на Македонија, погодни за велосипедски, планинарски и секаков друг вид на посети и походи, презентациите на Марио Шаревски.

Оваа среда начелно ќе се запознаеме со древнините, старините и остатоците од материјалната култура во археолошките наоѓалишта во Македонија и можностите за нивна спортско-рекреативна и научно-информативна посета со точак или планинарење.

Презентации на предели во Македонија преку текст, слики, снимки и споделување на занимливи и ретки податоци. Кратки и брзи запознавачки обуки со алатките на Википедија на македонски јазик, како корисно помагало за споделување информаци и содржини од и за теренските посети и стражувања на Македонија. Размена на сознанија, предлози и идеи за места и уживателски походи низ Македонија! Отворено за сите!

Сознај ја Македонија! #УживајВоМАКЕДОНИЈА

За овој настан сеуште нема пријавено гости.

Мапа

На Facebook