XII
Декември
2018
1
2
3
4
15 Дек 2018 - 08:00
Маврово
16 Дек 2018 - 10:00
Спортски центар Борис Трајковски - Скопје

1 Јул 2018

Крушевско Езеро, Крушево
16:30
Крушевско Езеро, Крушево
09:00