VII
Јули
2018
1
2
3
4
5
6
24 Јул 2018 - 09:30
Кеј Македонија, Охрид
25 Авг 2018 - 09:00
Преспа
2 Сеп 2018 - 09:00
Виница, Градски Парк
15 Сеп 2018 - 09:00
Македонија и низ целиот свет
22 Сеп 2018 - 08:00
Варош, Прилеп
21 Окт 2018 - 11:00
Брана Градче,Кочани
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

18 Мар 2018

Македонски Брод
06:30