Наслов

Македонија e дел од синото срце на Европа - да ги зачуваме последните диви реки!

Да го зачуваме синото срце на Европа - треилер. Премиерно прикажување на филмот во Скопје на 05.05.2018! Очекувајте повеќе информации

10 Април 2018

За авторот