Наслов

Коментари за загадениот воздух

Различните перспективи на гледање на одреден проблем ни го зголемуваат разбирањето за него. Во овој случај имаме 161 перспектива како дополнителни коментари на анкетата за загадениот воздух со кои можеме да го збогатиме нашето разбирање за проблемот наречен загадување на воздухот во македонските градови.

26 Декември 2016

За авторот