Наслов

Говеда - Ап ин смоГ

Едно од поедноставните чариња за загадуањево во Тетоо и град Смогје. Предупредување - ЕКСПЛИЦИТЕН РЕЧНИК!

12 Ноември 2015

За авторот