Тип:
Марка:
Модел:
Година:
Огласува:
Игор Јовановски
Локација:
Контакт:
070 997 348
E - пошта:
Цена:
500 денари еден

Содржина

Двата хидратациони системи се некористени и се одлични за носење на течност во планинарски ранец или ранче за трчање. Едниот систем е со капаче (на навртување) другиот со пластична стега (шина).

Количина - 2 литри 

Парчиња х2 

Цена - 500 денари еден