таг / мед

На 30 октомври, на хранилиштето за мршојадци на Витачево во близина на Кавадарци успешно беа пуштени во природа двата млади белоглави мршојадци кои од глад и изнемоштеност беа пронајдени паднати во Берово пред неколку недели. Акцијата за нивно ослободување беше организирана од МЕД во соработка со здружението „ Аквила" од Кавадарци и низа државни институции. Птиците се маркирани, опремени со GPS предаватели и безбедно се вратени во природа.

FB Препораки