Title

ANKETË PËR AJRIN E NDOTUR

Duke u përgjigjur në disa pyetje që janë të parashtruara më poshtë, do ndihmojmë që të gjithë së bashku të kuptojmë se cili është mendimi publik I të gjithëve reth ajrit të ndotur nëpër qytetet e Maqedonisë. Gjithashtu do mësojmë se sit ë përballeni dhe mbroheni sa më mirë me ndotjen e ajrit dhe me problemet (sëmundjet) që mund ti shkakton kjo dukuri tek njerëzimi.

02 December 2016

Author Info

Last Members

Macedonia
Macedonia
Macedonia
Macedonia
Macedonia

On Facebook