Одлична можност за сите спортистки и спортисти во Македонија

Мрежа на спортски лидери во рамки на проектот „Обединети преку спорт”

Невладината организација ТАКТ започнува со реализација на проектот „Обединети преку спорт”, поддржан од амбасада на САД во Р. Македонија, чија цел е да се промовира социјално вклучување на маргинализираните групи преку спортски активности, зајакнување на жените преку спортот, и решавање на конфликти и градење на мирот преку спортот. 

Проектот ќе создаде Мрежа на Спортски Лидери, кои ќе учествуваат на работилници и активности за градење на капацитети, предводени од национални и меѓународни експерти. Лидерите ќе развијат и имплементираат акциски планови во нивните заедници, промовирајќи ги горенаведените теми. Покрај ова, лидерите ќе имаат можност да се пријават за учество на двонеделна програма за спорт во САД.

Сите заинтересирани можат да ја најдат апликацијата на следниот линк

Автор

TAKT NGO

Скопје

Македонија