Како се раѓаат тениските топчиња

Секоја година се произведуваат приближно 300 милиони топчиња и се создава отпад од околу 20.000 тони кој многу тешко биолошки се разложува. Во минатото тениските топчиња не се рециклирале. Но што се е потребно да се направи едно тениско топче погледнете во следиот видео прилог.