Анкета за загадениот воздух

Со одговарање на неколку прашања ќе помогнете сите заедно да дознаеме какво е јавното мислење во врска со загадениот воздух низ македонските градови. Воедно ќе научиме како да се справуваме подобро со загадувањето и со последиците кои ги имаме врз нашето здравје и здравјето на сите граѓани.