IV
Април
2017
1
2
3
4
5
6
30 Апр 2017 - 06:00
Хидроцентрала - Тиквеш
6 Мај 2017 - 09:00
Планинарскиот дом Папрадиште/Mountain House Papradiste
7 Мај 2017 - 10:00
Улица Моша Пијаде, Куманово
1
 
3
 
5
 
6
 
7
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
16
 
17
 
19
 
20
 
24
 
25
 
 
27
 
28
 

Следни настани

Хидроцентрала - Тиквеш
30 Апр 2017 - 06:00
Планинарскиот дом Папрадиште/Mountain House Papradiste
6 Мај 2017 - 09:00
Улица Моша Пијаде, Куманово
7 Мај 2017 - 10:00
12 Мај 2017 - 18:00
Мариово
14 Мај 2017 - 06:00